De NVRM

De NVRM is een beroepsvereniging van reikimasters volgens Usui Shiki Ryoho.

Wij maken ons sterk voor het professioneel naar buiten brengen van Reiki in samenwerking met en aanvullend op de reguliere zorg.

We streven ernaar Reiki, Usui Shiki Ryoho, een plaats te geven in de maatschappij.

Leden van de NVRM doen dit door Reiki toe te passen in het dagelijks leven en professioneel uit te dragen door middel van reikibehandelingen en -cursussen, scholing en intervisie.

De NVRM hanteert een gedragscode en klachtenregeling volgens de WKKGZ
We zijn hiervoor aangesloten bij de CamCoop

Ben je een reikimaster volgens Usui Shiki Ryoho en wil je met mastercollega’s Reiki en ervaringen uitwisselen? Wil je je laten voeden en inspireren tijdens de tweemaandelijkse bijeenkomsten? Je bent van harte welkom!

Ben je op zoek naar een reikimaster?
Kijk dan op onze ledenlijst

Neem hier contact met ons op als je wilt.

Spreek vanuit je hart
Spreek alleen voor jezelf
Luister – met een open hart
Respecteer wat anderen zeggen
Iedere stem draagt een stuk van de waarheid
Geen enkele stem draagt de hele waarheid
De waarheid is niet daar voordat iedere stem gehoord is