Gedragscode

 • Gedragscode voor leden van de NVRM
 • Ik behandel mijn ouders, partner en kinderen met respect voor hun individuele noden en waarden.
  Ik hecht waarde aan de steun van mijn partner en familieleden op mijn levenspad en mijn steun aan hen. Ik waardeer eerlijkheid en integriteit in relaties.
 • Ik behandel mijn studenten en cliënten met respect voor hun waardigheid, individuele noden en waarden.
  Ik werk met mijn studenten en cliënten naar het beste van mijn kunnen, zonder vooroordeel ten opzichte van hun leeftijd, ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of sociaal-economische achtergrond.
  Ik waardeer de vertrouwensrelatie tussen mij en mijn studenten en cliënten en onthoud mij van machts- en seksueel misbruik.
  Ik maak geen misbruik van mijn positie als Reikimaster om een seksuele relatie met een student of cliënt uit te lokken of te beginnen.
  Ik sta mezelf voldoende tijd toe om de rollen van beide partijen werkelijk te laten veranderen naar gelijkwaardigheid met betrekking tot de onderlinge machtspositie alvorens een romantische of seksuele relatie te overwegen met een student of ex-cliënt.
 • Ik respecteer het recht van een student om zijn/haar initiërend Master te kiezen en het recht van de cliënt om zijn/haar eigen manier en weg van heling te kiezen.
  Ik stel geen diagnoses en doe geen uitspraken over medische zaken. Ik respecteer het vertrouwen van mijn Reiki cliënt in zijn /haar arts en/of eerste lijnsverzorger.
  Ik steun mijn studenten en cliënten zonder tussenkomst van mijn persoonlijk oordeel. Wanneer ik dit niet kan zal ik de student of cliënt adviseren met een andere Reikimaster of therapeut te werken.
 • Ik houd alle informatie aangaande een student of cliënt vertrouwelijk.
 • Ik behoud een helder bewustzijn. Ik onthoud mij van alcohol- of drugsmisbruik.
  Ik ben mij ervan bewust dat mijn oordeel of professioneel handelen beïnvloed kan worden door mijn gebruik van alcohol en drugs, daarom onthoud ik mij hiervan tijdens professionele activiteiten.
 • Ik verruim voortdurend mijn professionele kwaliteiten, kennis en vaardigheden.
  Ik ken mijn eigen mogelijkheden en beperkingen en vermeld deze nauwkeurig en eerlijk.
 • Ik blijf vertrouwen in Reiki en in mijn Reikigemeenschap.
  Ik ontwikkel een bewuste en heldere communicatie, liefhebbende vriendelijkheid en eerlijkheid.
  Ik hecht waarde aan de verbinding met het proces dat groter is dan mijzelf, erken dat heling iets is wat ik mijzelf kan geven en waarvan ik kan leren, maar nooit beheersen.
 • Ik respecteer andermans eigendom, behoud mijn professionele integriteit en onthoud mij van geldmisbruik.
  Ik onthoud mij van wangedrag zoals: plagiaat, het achterhouden van informatie en het doen van onware of bedrieglijke uitspraken.
  Ik onthoud mij van beroepsmatig gebruik van methodes en disciplines van anderen totdat ik deze werkelijk heb leren kennen. Ik zal de herkomst hiervan vermelden.
 • Ik erken en respecteer andere disciplines en hun beoefenaars. Ik onthoud mij van laster, kritiek of anderzijds denigrerende opmerkingen tegenover hen.
 • Ik ben aansprakelijk en verantwoordelijk voor al mijn beslissingen en daden als Reikimaster in de samenleving.
  Ik realiseer mij dat al mijn daden en keuzes in mijn gedrag en communicatie een potentieel effect op de ander kan hebben: ik onderwijs door zelf een voorbeeld te zijn. Ik los actuele of potentieel tegenstrijdige belangen direct op.