Klachtenregeling Wkkgz

Voor leden van de NVRM zijn afspraken gemaakt met een geschillencommissie voor complementaire zorg in het kader van de Wkkgz.

Voor meer informatie: wkkgz-alternatieve-zorg

Voor klachten kunt u contact opnemen met onze contactpersoon klachtbehandeling.
contactpersoonklachtbehandeling@nvrm.nl