Klachtenregeling WKKGZ

Alle leden van de NVRM zijn aangesloten bij een geschillencommissie voor complementaire zorg in het kader van de WKKGZ.

Voor meer informatie: wkkgz-alternatieve-zorg

Voor klachten kunt u contact opnemen met onze contactpersoon klachtbehandeling.
contactpersoonklachtbehandeling@nvrm.nl